Ebitdarm

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
EBITDARM is an acronym for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, Rent and Management fees.
 

Thành viên trực tuyến

  • bachhoasomk
  • xanha78
  • Hà Huy Tiến

Xem nhiều