Econometrics

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1699 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ECONOMETRICS literally means 'economic measurement'. It is the branch of economics that applies statistical methods to the empirical study of economic theories and relationships. It is a combination of mathematical economics, statistics, economic statistics and economic theory.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ECONOMETRICS = Kinh tế lượng

Kinh tế lượng hiểu theo nghĩa đen là 'đo lường kinh tế'. Đây là một ngành kinh tế học ứng dụng các phương pháp thống kê vào nghiên cứu thực nghiệm các lý thuyết và quan hệ kinh tế. Kinh tế lượng là một tập hợp về kinh tế toán học, thống kê học, thống kê kinh tế học và lý thuyết kinh tế.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK