Econometrics

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
ECONOMETRICS literally means 'economic measurement'. It is the branch of economics that applies statistical methods to the empirical study of economic theories and relationships. It is a combination of mathematical economics, statistics, economic statistics and economic theory.
 
N

newworld

Thành viên sơ cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
ECONOMETRICS = Kinh tế lượng

Kinh tế lượng hiểu theo nghĩa đen là 'đo lường kinh tế'. Đây là một ngành kinh tế học ứng dụng các phương pháp thống kê vào nghiên cứu thực nghiệm các lý thuyết và quan hệ kinh tế. Kinh tế lượng là một tập hợp về kinh tế toán học, thống kê học, thống kê kinh tế học và lý thuyết kinh tế.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Đào Thị Hoàng Thi
  • ngxd1998
  • tramk511kt
  • xediengiatot
  • Phần mềm BRAVO

Xem nhiều