Econometrics

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ECONOMETRICS literally means 'economic measurement'. It is the branch of economics that applies statistical methods to the empirical study of economic theories and relationships. It is a combination of mathematical economics, statistics, economic statistics and economic theory.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ECONOMETRICS = Kinh tế lượng

Kinh tế lượng hiểu theo nghĩa đen là 'đo lường kinh tế'. Đây là một ngành kinh tế học ứng dụng các phương pháp thống kê vào nghiên cứu thực nghiệm các lý thuyết và quan hệ kinh tế. Kinh tế lượng là một tập hợp về kinh tế toán học, thống kê học, thống kê kinh tế học và lý thuyết kinh tế.
 

BQT trực tuyến

 • MINA
  MINA
  TV Ban Quản Trị / Admin
 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên

Thành viên trực tuyến

 • MINA
 • phanthinu123
 • Thuy Sammy
 • lethuthuy23
 • HungTV

Xem nhiều