Economic Book Value

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ECONOMIC BOOK VALUE allows for a book value analysis that adjusts the assets to their market value. This valuation allows valuation of goodwill, real estate, inventories and other assets at their market value.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
478
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
486
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
429
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
323
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều