A&G

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
A&G is Adminstrative & General.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
A&G: (thuộc) Hành Chính và Chung.

- A&G cost: Chi phí Hành chính và Chi phí Chung
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều