Trắc nghiệm

  • Thread starter PHOXA
  • Ngày gửi
P

PHOXA

Sơ cấp
2/10/07
11
0
0
GIA LAI
#1
1 Cho các số liệu sau của một công ty TNHH (triệu)
Tài sản đầu kỳ:150 Tài sản cuối kỳ: 280
Nợ phải trả đầu kỳ:60 Nợ phải trả cuối kỳ:120
Nếu trong kỳ không có biến động về góp vốn, lợi nhuận thu được sẽ là:
a70
b 130
c 60
d Các câu trên đều sai
2 Cũng với số liệu ở câu trên, nếu trong kỳ tổng vốn góp tăng thêm 20 (các thành viên công ty góp vốn thêm), lợi nhuận trong kỳ sẽ là:
a 50
b 90
c 80
d Các câu trên đều sai
3 Khi bán lẽ hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, không nhất thiết phải lập hóa đơn cho người mua nếu:
a Số tiền trên hóa đơn nhỏ hơn 100000
b Số tiền trên hóa đơn nhỏ hơn 50000
c Người mua hàng không yêu cầu lập hóa đơn
d Cả a và c
e Cả b và c
Mong các anh, chị chỉ giúp một đáp án đúng và giải thích. Cám ơn nhiều
 
N

ntd833

Sơ cấp
5/2/07
10
0
0
Hà Nội
#2
Chắc đấy là bài tập cô giáo giao àh. Theo mình thì đáp án là:
1-a
2-a
3-d
 
N

ntd833

Sơ cấp
5/2/07
10
0
0
Hà Nội
#3
Chắc đấy là bài tập cô giáo giao àh. Theo mình thì đáp án là:
1-a
2-a
3-d
Hichic ban thử tham khảo xem sao.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều