Hạch toán điều chỉnh GTGT ?

 • Thread starter Duyên_34
 • Ngày gửi
D

Duyên_34

Sơ cấp
#1
Em gặp một trường hợp như thế này mong ANh Chị giúp đỡ :
Tháng 1/2007 có một HD mua xăng : giá chưa thuế : 454.546
thuế : 45.454
phí xăng dầu : 25.000
thanh toán : 525.000
tháng 1 kế toán kê khai bình thường : chỉ tiêu [14] : 454.546
chỉ tiêu [15] 45.454
sang tháng 2 với lý do HD không hợp lệ kế toán làm bảng giải trình điều chỉnh giảm HD đó , và kê khai trên 01/GTGT như sau : chỉ tiêu [20] : 454.546
chỉ tiêu [21] : 45.454
vậy EM muốn hỏi tháng 1 mình vẫn làm phiếu chi cho HD đó bình thường :
nợ tk 6427:479.546
nợ tk 1331: 45.454
có tk 1111: 525.000
và sang tháng 2 Em phải làm bút toán như thế nào ạ ?
mong nhận được sự giúp đỡ
Cảm ơn !
 
P

Pham Phuc Huy

Trung cấp
26/7/06
136
1
0
Khanh Hoa
#2
Em gặp một trường hợp như thế này mong ANh Chị giúp đỡ :
Tháng 1/2007 có một HD mua xăng : giá chưa thuế : 454.546
thuế : 45.454
phí xăng dầu : 25.000
thanh toán : 525.000
tháng 1 kế toán kê khai bình thường : chỉ tiêu [14] : 454.546
chỉ tiêu [15] 45.454
sang tháng 2 với lý do HD không hợp lệ kế toán làm bảng giải trình điều chỉnh giảm HD đó , và kê khai trên 01/GTGT như sau : chỉ tiêu [20] : 454.546
chỉ tiêu [21] : 45.454
vậy EM muốn hỏi tháng 1 mình vẫn làm phiếu chi cho HD đó bình thường :
nợ tk 6427:479.546
nợ tk 1331: 45.454
có tk 1111: 525.000
và sang tháng 2 Em phải làm bút toán như thế nào ạ ?
mong nhận được sự giúp đỡ
Cảm ơn !
Do chưa nộp báo cáo tài chính nên bạn ghi nợ luôn cho phần thuế không được khấu trừ vào chi phí luôn cho tháng 06, khỏi mắc công điều chỉnh. Nếu có ai hỏi thì bạn giải thích lúc hạch toán mới phát hiện ra hóa đơn sai nên hạch toán gộp luôn phần thuế vào chi phí và tháng 07 mới điều chỉnh trên tờ khai thuế
 

Thành viên trực tuyến

 • VOTHOM
 • Doãn Thanh Nga
 • DuyThanhPerfume
 • ngonginh
 • daongocnam0603
 • thuva123
 • Vi Châu
 • xediengiatot
 • tuyet0504
Xem nhiều