A&P

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
A&P is an acronym for Administrative and Personnel.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
A&P (viết tắt của "Administrative and Personnel"): (thuộc) Hành chính và Nhân sự.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK