Income Gearing Ratio

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

3653 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INCOME GEARING RATIO is Interest Expense / Operating Profit.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK