báo cáo kết quả kinh doanh

 • Thread starter mayhuynh2001
 • Ngày gửi
M

mayhuynh2001

Sơ cấp
28/9/07
7
0
0
TPHCM
#1
Các anh chị ơi , giúp em cái này với:
BC KQKD của công ty X trong năm N như sau (đơn vị tính :1000đ)
Doanh thu báng hàng
3.612.000​
Trừ: Hàng bán trả lại và giảm giá 35.000
Chiết khấu thương mại 17.000
52.000
Doanh thu thuần
3.560.000​
Giá vốn hàng bán
HTK đầu kỳ
967.548​
Hàng mua
3.319.800
hàng có thể bán
4.287.348​
Trừ HTK cuối
1.422.908
Giá vốn hàng bán
2.864.440
Lợi nhuận gộp
715.560​
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
193.500
Lợi nhuận thuần
522.060​
Ngày 8/7/Năm N+1, ban giám đốc muốn có tờ báo cáo KQKD từ đầu năm đến ngày 8/7/Năm N+1.Công việc kiểm kê hàng tồn kho không thể thực hiện ngay được vì nhiều lý do khác nhau..Giả sử mình có kết quả của công ty , thì sẽ lập tờ BC KQKD đó như thế nào???.Biết rằng đến 8/7/Năm N+1 trên sổ sách kế toán có những thông tin (1000đ)
Doanh thu bán hàng 2.300.000
Hàng mua 1.823.400
CHi phí thu mua hàng hóa 34.000
Hàng mua trả lại và được giảm giá 78.000
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 102.300

Em đã bị trục trặc trong việc xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, vi công việc kiểm kê hàng tồn kho kh thể thực hiện được do đó làm sao để xác định được số liệu hàng tồn kho đến thời điểm ngày 8/7/ năm N+1. Do đó mà kéo theo kh xác định được giá vốn hàng bán . Mong các anh chi giúp em nhá..... Cám ơn rất nhiều ạ!!!!!!!!!!
và với dự liệu đề bài thì em có thể làm đến đây thôi ạ:
BC KQKD đến ngày 8/7/năm N+1:
Doanh thu báng hàng
2.300.000​
Trừ: Hàng bán trả lại và giảm giá
78.000
Doanh thu thuần
2.222.000​
Giá vốn hàng bán
HTK đầu kỳ
1.422.908​
Hàng mua
1.823.400​
chi phí thu mua hàng hóa
34.000
hàng có thể bán
3.280.308​
Trừ hàng tồn kho cuối kỳ
??????
 
Sửa lần cuối:
M

mayhuynh2001

Sơ cấp
28/9/07
7
0
0
TPHCM
#2
em định làm thế này các anh chị xem dùm em
Dựa vào Lợi nhuận gộp và doanh thu thuần của năm N để xác định lợi nhuận thuần của 8/7/năm N+1
(71.560 : 3.560.000 ) x 2.222.000 = 44.644,7
nhưng phần chi phí thu mua hàng hóa 34.000 thì mình phân bổ cho hàng mua và hàng tồn thế nào ?????????
 

Thành viên trực tuyến

 • Thảo Phươngg
 • Châu Nguyễn24
 • bandidau
 • vumanhtuan8493
 • kophaithach2
 • bingo83
 • phamtienthanh
 • Thao2001
 • vyngantype
 • daongocnam0603
 • mulan
 • lyanh997
Xem nhiều