Kỹ năng soạn thảo, trình bầy văn bản

  • Thread starter namvan
  • Ngày gửi
N

namvan

Thành viên thân thiết
28/9/07
215
1
18
41
Xứ sở Hoa Ban trắng
#1
TT 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế có quy định
V. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế
..... 2. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

.... 4. Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời điểm nộp văn bản giao dịch.

Trong thực tế hiện nay thì kế toán chúng ta rất yếu về kỹ năng soạn thảo, trình bầy văn bản theo đúng quy định. mình post cái này lên để các bạn tham khảo nhé: Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày06/5/2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
:pepsi:
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tina2015
Xem nhiều