Industrial Revenue Bond (i.r.b.)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INDUSTRIAL REVENUE BOND (I.R.B.) is a bond issued by local government agencies in favor of corporations.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
474
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
480
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
352
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều