Inflation Accounting

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1623 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INFLATION ACCOUNTING is a system of accounting which, unlike historical cost accounting, takes into account changing prices.
 

Thành viên trực tuyến

  • belopmam
  • hardes
  • prokhong5
  • linhhailongvan123
  • khanhhuyen146
  • nganhtu98
  • huongalx123
  • phanhuong91

TEXT LINK

Xem nhiều