Inflation Accounting

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INFLATION ACCOUNTING is a system of accounting which, unlike historical cost accounting, takes into account changing prices.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều