Infrastructure

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INFRASTRUCTURE is the resources (as personnel, buildings, or equipment) required for an activity.
 

BQT trực tuyến

  • Huyền Mia
    Huyền Mia
    Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

  • camhong1234
  • Huyền Mia

Xem nhiều