Initiate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INITIATE is to set going by taking the first step, e.g., initiate contract negotiations.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Similar threads

Tâm An
Trả lời
0
Lượt xem
491
Tâm An
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
Webketoan.vn
Trả lời
0
Lượt xem
825
Điểm tin
Webketoan.vn
Webketoan.vn

Xem nhiều

Webketoan PRO