Initiate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
INITIATE is to set going by taking the first step, e.g., initiate contract negotiations.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều