Initiate

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1342 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
INITIATE is to set going by taking the first step, e.g., initiate contract negotiations.
 

Thành viên trực tuyến

  • quynhanh068
  • ngoc123flc
  • trinhnhai
  • Phần mềm FAST
  • toilaaithe
  • dangtaihuy
  • fighting

TEXT LINK

Xem nhiều