Initiate

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
INITIATE is to set going by taking the first step, e.g., initiate contract negotiations.
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • huuchodau
 • Phương Loan1689
 • HuynhBaoNgoc03091987
 • hpnewtech
 • Lặng Yên
 • LinhLinh1709
 • Trieu Vi
 • victorianga
 • nguyenhoangem8586
 • thanhlee
 • diepchi.qlnn
 • Châu Nguyễn24
 • daongocnam0603
 • Dieuhuongkt
 • moonboy198x
 • willxvnrao
 • auyeuch
 • Nguyễn Phương Mai 1412
 • xediengiatot

Xem nhiều