Kế toán hàng gửi bán

  • Thread starter Lê Hương Thảo
  • Ngày gửi
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#1
Cty mình có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng mình thấy nó phức tạp quá, xin mọi người hãy giúp mình định khoản với nhé.

A, Số dư đầu tháng 3
Tk 155 : 2.500.000 (số lượng 2.500 Thành phẩm A)
TK 157 : 1.080.000 (Hóa đơn số 01023 ngày 20/1-Cty M)
B, Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau
1) Ngày 5/3 nhập kho 5.000 thành phẩm A, tổng giá thành thực tế 6.012.500 (phiếu nhập kho số 59)
2)Ngày 7/3 xuất bán 2.000 thành phẩm A cho cty B thu tiền mặt theo giá bán chưa thuế 2.400.000 thuế GTGT 10% (hóa đơn thuế GTGT 01025)
3) Ngày 10/3 xuất kho gửi công ty A bán đại lý 1.800 thành phẩm A. Giá bán đơn vị chưa có thuế 1.300, thuế GTGT 10%, phiếu xuất 78
4. Công ty A thông báo đã bán được 1.500 thành phẩm A mà đơn vị gửi bán đại lý và đã trả cho doanh nghiệp vào tài khoản tiền gửi NH tổng số tiền 2.145.000 (bao gồm cả thuế GTGT %) giấy báo có số 17 ngày 20/3
5. Doanh nghiệp đã xuất quỹ tiền mặt trả tiền hoa hồng cho cty A theo tỷ lệ 2% trên giá bán chưa có thuế. Thuế GTGT tính trên hoa hồng 10%.Phiếu chi số 126 ngày 21/3
6. Ngày 22/3 , cty M thông báo đã bán được toàn bộ số hàng gửi bán của hóa đơn số 01023 với tổng số tiền là 1.201.750 (bao gồm cả thuế 10%) và đã chuyển trả bằng tènn mặt.
Biết doannh nghiệp tính giá thực tế thành phẩm xuất kho theo PP bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.:wall:
 
N

Nguyen Van Anh

Guest
#2
Vân Anh thấy đây giống 1 đề bài hơn.Chắc bạn đang làm bài tập thì phải? Bài này thì cũng ko khó lắm vì ngày trước khi còn đi học mình đã gặp nhiều rồi, Mình sẽ giúp bạn Giải bài tập này. Bạn cho minh địa chỉ mail đi mình sẽ gửi cho.
 
T

T_Trang

Sơ cấp
12/11/06
10
0
0
33
Ha Noi
www.stox.vn
#3
bài này chắc chỉ thắc mắc chỗ tính giá vốn bán thành phẩm A thôi phải không? Theo tớ, bài cho tính giá thực tế thành phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ thì giá bán của 1 đơn vị thành phẩm A là:
(6.012.500 + 2.500.000) : (2.500 + 5.000) = 1.135
Các nghiệp vụ định khoản bình thường
 
M

mumly

Thành viên thân thiết
9/3/07
180
2
16
32
Hải Phòng- Hà nội
#4
Cty mình có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng mình thấy nó phức tạp quá, xin mọi người hãy giúp mình định khoản với nhé.

A, Số dư đầu tháng 3
Tk 155 : 2.500.000 (số lượng 2.500 Thành phẩm A)
TK 157 : 1.080.000 (Hóa đơn số 01023 ngày 20/1-Cty M)
B, Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau
1) Ngày 5/3 nhập kho 5.000 thành phẩm A, tổng giá thành thực tế 6.012.500 (phiếu nhập kho số 59)
2)Ngày 7/3 xuất bán 2.000 thành phẩm A cho cty B thu tiền mặt theo giá bán chưa thuế 2.400.000 thuế GTGT 10% (hóa đơn thuế GTGT 01025)
3) Ngày 10/3 xuất kho gửi công ty A bán đại lý 1.800 thành phẩm A. Giá bán đơn vị chưa có thuế 1.300, thuế GTGT 10%, phiếu xuất 78
4. Công ty A thông báo đã bán được 1.500 thành phẩm A mà đơn vị gửi bán đại lý và đã trả cho doanh nghiệp vào tài khoản tiền gửi NH tổng số tiền 2.145.000 (bao gồm cả thuế GTGT %) giấy báo có số 17 ngày 20/3
5. Doanh nghiệp đã xuất quỹ tiền mặt trả tiền hoa hồng cho cty A theo tỷ lệ 2% trên giá bán chưa có thuế. Thuế GTGT tính trên hoa hồng 10%.Phiếu chi số 126 ngày 21/3
6. Ngày 22/3 , cty M thông báo đã bán được toàn bộ số hàng gửi bán của hóa đơn số 01023 với tổng số tiền là 1.201.750 (bao gồm cả thuế 10%) và đã chuyển trả bằng tènn mặt.
Biết doannh nghiệp tính giá thực tế thành phẩm xuất kho theo PP bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.:wall:
Tính đơn giá xuất kho: (6.012.500+ 2.500.000)/( 2.500+5.000)= 1135
1.
Ntk155/ Ctk 154: 6.012.500
2.
Ntk 632/ cTk 155: 2.000*1135= 2.270.000
Ntk 111:2.640.000
Ctk 511:2.400.000
Ctk 3331:240.000
3.
Ntk 157/ Ctk 155: 1.800*1135= 2.043.000
4.
Ntk 632/ Ctk 157: 1.500*1135= 1.702.500
Ntk 112:2.145.000
Ctk511:1.950.000
Ctk3331:195.000
5.
Ntk 641:39.000
Ntk 1331:3.900
Ctk111:42.900
6.
Ntk632/ ctk 157: 1.080.000
Ntk 111:1.201.750
Ctk 511:1.092.500
Ctk3331:109.250
 
Lê Hương Thảo

Lê Hương Thảo

Sơ cấp
22/1/07
97
0
0
Tuyệt tình cốc
#5
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 

Thành viên trực tuyến

  • vutrongphung9x
  • lethanhqlda
  • trangchihoa
Xem nhiều