nợ đến cuối niên độ kế toán chưa thanh toán thì fải làm sao T_T

  • Thread starter thaivancuong
  • Ngày gửi
T

thaivancuong

Thành viên sơ cấp
11/11/07
2
0
0
31
TPHCM
#1
tiểu đệ là SV KT của trường ĐHKT đang làm 1 đề tài thuyết trình, có fần ko bít fải làm sao, kiếm tài liệu cũng ko thấy nhắc đến fần ấy, mong pà kon giúp giùm cho

Đề tài

Mua chịu hàng hóa vào 1/11/N, điều kiện thanh toán 1/15,n/30 và chịu phạt 1%/tháng trên số nợ kể từ ngày đến hạn. Bạn hãy cho ý kiến về cách xử lý của kế toán trong các trường hợp sau
a. DN quyết định trả nợ trước hạn
- Nhập kho, ghi nhận nợ người bán theo giá thanh toán trên Hoá đơn bán hàng, đồng thời ghi nhận ngay Chiết khấu thanh toán (CKTT) trừ vào nợ người bán (Nợ TK 331/Có TK 515: CKTT).
- Nhập kho, ghi nhận nợ người bán theo giá thanh toán trên Hoá đơn bán hàng - Chiết khấu thanh toán trên hợp đồng (Nợ TK 156/Có TK 331:Giá mua-CKTT)
b. DN quyết định trả nợ chậm 3 tháng kể từ khi hết hạn mua chịu.
- Nhập kho, ghi nhận nợ người bán theo giá thanh toán trên Hoá đơn bán hàng , đồng thời ghi nhận ngay thêm khoản nợ về lãi trả chậm ước tính 3 tháng sau kể từ khi đến hạn thanh toán mới trả (Nợ TK 635 /Có TK 331: lãi trả chậm)
- Nhập kho, ghi nhận nợ người bán theo giá thanh toán trên Hoá đơn bán hàng + lãi trả chậm ước tính 3 tháng sau kể từ khi đến hạn thanh toán mới trả. (Nợ TK 156/Có TK 331:Giá mua + lãi trả chậm)
Giả sử đến cuối niên độ vẫn chưa thanh toán, số nợ được trình bày trên BCĐKT là bao nhiêu và thuộc chỉ tiêu nào?


pa` kon trả lời giùm tiểu đệ nha, số nợ mà cuối niên độ chưa thanh toán thì trình bày trên BCĐKT thuộc chỉ tiêu nào? còn bao nhiêu thì GVHD có chỉ là cho số vào , chỉ là tiểu đệ ko bít nó thuộc chỉ tiêu nào trong BCĐKT...

thanks pà kon nhìu
 

Thành viên trực tuyến

  • phodogo

Xem nhiều