Economic Order Quantity

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ECONOMIC ORDER QUANTITY is the order quantity that minimizes total inventory costs. A total inventory cost is the sum of ordering, carrying and stock-out costs.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều