Economic Profits

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ECONOMIC PROFITS is the difference between the total revenue and the total opportunity costs.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan PRO