Kế toán giá thành sản xuất Dược Phẩm

  • Thread starter khongbietthihoi
  • Ngày gửi
K

khongbietthihoi

Sơ cấp
29/10/07
12
0
0
Hà Nội
#1
Mong moi người làm giúp bài tập này "Kế toán giá thành sản xuất Dược Phẩm"

(Kế toán giá thành)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Môt doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A. Quy trình sản xuất sản phẩm gồm 2 bước chế biến.Tính đến cuối kỳ, bước một đã chế tạo xong và chuyển giao cho bước 2 toàn bộ 900 bán thành phân A hoàn thành, 30 bán thành phẩn hỏng không sửa chữa được(tính theo chi phí sản xuất thực tế), con dở dang 70 SP (mức độ hoàn thành 10%). Bước 2 hoàn thành nhập kho 860 thành phẩm A, còn dở dang 40 dản phẩm(mức độ hoàn thành 50%). Giả thiết đầu kỳ ở mỗi bước đều không có SP dở dang. Cho biết chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng bước chế biến theo giờ công xuất - bước 1: 1.800 giờ, bước 2 : 2.200 giờ. Chi phí sản xuất được tập hợp như sau:
Bước 1 :
Chi phí NVL chính : 75
Chi phí nhân công trực tiếp: 32,3265
Chi phí SX chung: 14,055
Bước 2 :
Chi phí NVL chính :
Chi phí nhân công trực tiếp: 36,256
Chi phí SX chung: 16,808
Yêu cầu:
Xác định giá thành sản phẩm A theo phương pháp thích hợp. Định khoản giá trị SP hỏng bước 1.Cho biết giá trị SP hỏng được sử lý: Nhập kho phế liệu 0,007; trừ lương cá nhân 0,01035; tính vào chi phí bất thường 0,02 .

Mong mọi người làm cho tôi bài này với. thanks!!!!!!!!!!!

khong ai lam bai nay sao????????????????????????????????????????
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tung200808
Xem nhiều