Interfund Loan

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INTERFUND LOAN is an authorized (usually) short term loan from one fund to another.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều