Economies Of Scale

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ECONOMIES OF SCALE is based upon the theory that the more you produce of a good, the less that it costs for each additional unit, i.e., efficiency. Specifically, it is the reduction of the costs of production of goods due to increasing the size of the producing entity and the share of the total market for the good/product.
 
  • Like
Reactions: Thanh Nam
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ECONOMIES OF SCALE = tiết kiệm do quy mô

Tiết kiệm do quy mô dựa trên lý thuyết cho rằng một mặt hàng càng được sản xuất nhiều thì càng giảm chi phí cho một đơn vị sản phẩm, đó chính là lý thuyết về hiệu quả kinh tế. Cụ thể, tiết kiệm do quy mô là việc giảm chi phí sản xuất hàng hoá do tăng quy mô của đơn vị sản xuất và thị phần của mặt hàng/sản phẩm đó.
 
  • Like
Reactions: Thanh Nam
ptnthuy93

ptnthuy93

Cao cấp
17/9/15
359
31
28
27
tiết kiệm do quy mô
 

Thành viên trực tuyến

  • giolank1102
  • loclanhtoshiba
  • soikeowin1
  • KENNGUYEN6699
  • TuyensinhDT
  • TinhLe 123

Xem nhiều