Hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi khoqua75, 16 Tháng mười một 2007.

1,676 lượt xem

 1. khoqua75

  khoqua75 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  487
  Đã được thích:
  1
  Cả nhà ơi cho minh hỏi năm 2006 cty minh có xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ, nhưng kế toán củ đã xé liên 2 ( đỏ) ra. Như vậy có sao ko, vì theo minh hóa đơn tiêu dùng nội bộ lưu tại quyển.
   
  #1
 2. tiger2774

  tiger2774 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  2,520
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Vô định
  Chuyện này nhỏ xíu, không nghiêm trọng lắm đâu. Bạn có thể dán về vị trí cũ đi (nhớ dán cho đẹp đó). :bigok:
   
  #2
 3. khoqua75

  khoqua75 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  487
  Đã được thích:
  1
  Cam ơn Tiger nhiều, Cho minh hỏi thêm nếu thất lạc có bị phạt ko bạn
   
  #3
 4. tiger2774

  tiger2774 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  2,520
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Vô định
  Thất lạc => 200K/ 1liên mất
   
  #4
 5. khoqua75

  khoqua75 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  487
  Đã được thích:
  1
  Liên 2 cũng bị phạt hả bạn, ban có văn bản quy định về vấn đề này, Post cho ca nhà cùng xem nhe. Cám ơn tiger nhiều ơi là nhiều
   
  #5
 6. phong2v

  phong2v Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  1,694
  Đã được thích:
  11
  Nơi ở:
  Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
  Liên nào mất mà chẳng bị phạt hả bạn
  [FONT='.VnTimeH']nghÞ ®Þnh[/FONT]
  [FONT='.VnTimeH']cña chÝnh phñ sè 89/2002/N§-cp ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2002
  Quy ®Þnh vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý ho¸ ®¬n [/FONT]
  [FONT='.VnTimeH']Ch­¬ng III
  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh[/FONT]
  [FONT=.VnTime]§iÒu 16.§èi víi hµnh vi lµm mÊt, cho, b¸n ho¸ ®¬n[/FONT]
  [FONT=.VnTime] 1. Ph¹t tiÒn 500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt liªn 2 cña mçi sè ho¸ ®¬n ch­a sö dông. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]2. Ph¹t tiÒn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt c¸c liªn kh¸c vµ liªn 2 cña mçi sè hãa ®¬n ®· sö dông.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3. §èi víi hµnh vi cho, b¸n hãa ®¬n:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]a) Tr­êng hîp cho, b¸n hãa ®¬n ph¸t hiÖn ®· sö dông th× tæ chøc, c¸ nh©n cho, b¸n hãa ®¬n bÞ xö ph¹t theo møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 8 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]b) Tr­êng hîp cho, b¸n hãa ®¬n ch­a sö dông th× tæ chøc, c¸ nh©n cho, b¸n hãa ®¬n bÞ xö ph¹t theo møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4. Møc ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy tèi ®a lµ 50.000.000 ®ång.[/FONT]
   
  Last edited: 16 Tháng mười một 2007
  #6

Chia sẻ trang này