Bản tin VBPL đợt 4 tháng 10/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng khí hoá lỏng - Ngày 10 thág 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, mặt hàng khí tự nhiên, Propan, Butan, Etylen (dạng hoá lỏng) … áp dụng mức thuế suất mới là 2% (quy định trước đây là 5%); Khí thiên nhiên vẫn áp dụng mức thuế suất 1%...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ghi hoá đơn hàng giảm giá – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hoá đơn thì trên hoá đơn phải ghi rõ tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Theo đó, việc giảm giá của doanh nghiệp được xác định trên giá bán chưa có thuế. Thuế GTGT được tính trên giá bán đã giảm. (Theo Công văn số 4262/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc – Theo quy định hiện hành, trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính của Văn phòng Công ty, Tổng Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì Công ty, Tổng công ty có trách nhiệm đăng ký cấp mã số thuế cho cơ sở hoạch toán phụ thuộc, cơ sở hạch toán phụ thuộc sử dụng hoá đơn của đơn vị cấp trên; Công ty, Tổng công ty sử dụng tờ khai thuế GTGT (theo mẫu quy định của pháp luật) đê kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 1% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%.

Theo đó, trường hợp khi chuyển một công ty thành cơ sở hạch toán phụ thuộc, công ty đó có trách nhiệm đăng ký việc chuyển đổi với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cục thuế địa phương có trách nhiệm kiểm tra, quyết toán đối với đơn vị chuyển đổi và hướng dẫn đơn vị quyết toán, kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành. (Theo Công văn số 4264/TCT-KK ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế - Theo quy định hiện hành, người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế…bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xây dựng đề nghị cục thuế địa phương xác nhận số liệu báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế thì cục thuế địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp phải nêu rõ các nội dung theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 4270/TCT-HT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Trích kinh phí uỷ nhiệm thu – Theo quy định hiện hành, bên được uỷ nhiệm thu thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu vào Ngân sách nhà nước tại Kho Bạc. Số tiền thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước là tổng số tiền đã thu ghi trên các biên lai thu thuế.

Đồng thời, bên được uỷ nhiệm thu thuế được hưởng kinh phí uỷ nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế.
Theo đó, bên được uỷ nhiệm thu phải nộp 100% số tiền thuế đã thu được vào Ngân sách nhà nước. Kinh phí trả cho bên uỷ nhiệm thu được trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế, không được trích trước từ tiền thuế đã thu. (Theo Công văn số 4290/TCT-CS ngày 18 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế - Theo quy định hiện hành về các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thì, trường hợp một công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh lao động thì chi phí mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chụh thuế TNDN; Trường hợp công ty đó đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở để cấp miễn phí cho nhân viên không theo hợp đồng lao động thì công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản chi phí công ty đó mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở cấp miễn phí cho nhân viên được tính vào thu nhập của người lao động để tính thu nhập chịu thuế đối với người có thu nhập cao theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 4292/TCT-CS ngày 18 tháng 10 năm 2007 của TCT).

Kiểm soát giá cả thị trường - Ngày 12 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 201/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường.

Theo đó, cần chú trọng phát triển và kiểm soát hệ thống phân phối sản phẩm, không để xảy ra mất cân đối cung cầu của bất kể loại hàng hoá nào, nhất là hàng hoá phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp mở các hội chợ bán hàng khuyến mại, hạ giá tạo không khí lành mạnh trên thị trường và tâm lý tích cực cho người tiêu dùng…

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chính sách về việc giảm thuế nhập khẩu nhằm tăng cung hàng hoá và ổn định giá cả thị trường, chủ động điều chỉnh hoặc trình Thủ tướng điều chỉnh cho phù hợp, không để các doanh nghiệp trục lợi từ chính sách giảm thuế này; đồng thời, tiếp tục rà soát các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, sữa, gas, ô tô để xem xét giảm thuế nhập khẩu, góp phần bình ổn thị trường, giá cả.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, nhất là niêm yết và bán theo giá niêm yết; đồng thời, yêu cầu đăng kí giá bán đối với các mặt hàng trọng yếu. Công việc này phải làm thường xuyên, quyết liệt; trước mắt, tập trung vào các mặt hàng đang có chiều hướng tăng giá như: thuốc chữa bệnh, sắt thép, gas. Thực hiện việc kiểm soát hoạt động của các hiệp hội, các tổng công ty nhất là trong lĩnh vực thép, sữa, dược, ô tô, không để tình trạng lạm dụng vị thế độc quyền để định giá, nâng giá bất hợp lý, đầu cơ, vi phạm quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết..., xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm theo quy định…

Kinh doanh bất động sản - Ngày 15 tháng 10 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS).

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng…

Trong trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS và khách hàng thỏa thuận mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước, việc ứng tiền trước phải được thực hiện nhiều lần, lần đầu chỉ được huy động khi chủ đầu tư đã bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các lần huy động tiền ứng trước tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhà, công trình đó…

Đối với dự án khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt…

Để được cấp chứng chỉ môi giới, định giá BĐS, cá nhân phải có đủ các điều kiện sau: Không phải là cán bộ, công chức nhà nước; Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá BĐS. Ngoài ra, cá nhân được cấp chứng chỉ định giá BĐS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS cũng phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS…

Chứng chỉ môi giới, định giá BĐS sẽ bị thu hồi khi người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; vi phạm các nguyên tắc hành nghề theo quy định; chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa... Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi…

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về BĐS, dịch vụ BĐS phải bổ sung đủ người có chứng chỉ theo quy định trước ngày 01/01/2009. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết 31/12/2008, tổ chức, cá nhân đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch BĐS nhưng chưa đủ người có chứng chỉ thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng chậm nhất ngày 31/12/2008, phải bổ sung chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận theo quy định…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phối hợp phát triển kinh tế - Ngày 10 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các vùng kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu: sự phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), nhằm tạo ra "khung kết cấu hạ tầng" đồng bộ, hiện đại…

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ, quy hoạch ngành đã được Thủ tướng phê duyệt, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ chịu trách nhiệm cụ thể hoá các nội dung quy hoạch vùng KTTĐ và quy hoạch phát triển ngành (nhất là quy hoạch kết cấu hạ tầng, các ngành, sản phẩm chủ yếu), tiến hành xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (đặc biệt là quy hoạch xây dựng) và quy hoạch không gian cho từng lĩnh vực cụ thể…

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong các lĩnh vực như: kết nối hệ thống giao thông; hạ tầng thông tin; hệ thống cung cấp và sử dụng nguồn nước; xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; sản xuất sản phẩm chủ yếu; phát triển nguồn nhân lực; cơ sở dạy nghề; đào tạo cao đẳng, đại học; các cơ sở nghiên cứu khoa học; các bệnh viện và hệ thống đô thị...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Kê biên tài sản thi hành án - Ngày 09 tháng 10 năm 2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTP hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó, người có trách nhiệm thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại của công chức trong trường hợp thông báo về việc kê biên tài sản không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn hoặc không đúng sự thật mà gây ra thiệt hại cho người thứ ba ngay tình khi xác lập giao dịch có đối tượng là tài sản đã bị kê biên…

Trong trường hợp Đăng ký viên chứng nhận và cập nhật không chính xác các nội dung thông báo về việc kê biên tài sản vào Hệ thống dữ liệu hoặc cung cấp thông tin không chính xác mà gây ra thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của viên chức…

Đối với thi hành án cấp quân khu, thi hành án dân sự tại các địa phương thuộc nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà không thể thông báo ngay về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký thì thời hạn này được tăng thêm, nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định kê biên tài sản…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chính sách thuỷ lợi phí - Ngày 15 tháng 10 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2008, miễn thủy lợi phí đối với hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp, bao gồm: đất do nhà nước giao, được thừa kế, cho, tặng, nhận chuyển nhượng hợp pháp, kể cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý mà các hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc đấu thầu chuyển quyền sử dụng. Chỉ không miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân (trước đấy quy định việc miễn thủy lợi phí còn mang tính công thức và không sát thực đối với từng điều kiện, hoàn cảnh của người dân và chỉ những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thủy lợi phí; Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì giảm từ 50% đến 70% mức thủy lợi phí)…

Riêng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư được miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất, mặt nước dùng vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; không phân biệt trong hay ngoài hạn mức giao đất.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù số tiền do miễn thu thủy lợi phí…
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
 • Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của CP về khu vực phòng thủ.
 • Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 – 2010.
 • Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ.
 • Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.
 • Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây.
 • Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
 • Quyết định số 159/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với các vùng kinh tế trọng điểm.
 • Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 • Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế.
 • Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường.
 • Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
 • Công văn số 5875/VPCP-VX ngày 15 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc tiếp tục nghiên cứu Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở.
 • Công văn số 5859/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc thúc đẩy hoạt động đầu tư.
 • Công điện số 1534/TTg-NN ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết không để dịch lợn tai xanh lây lan ra diện rộng.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật.
 • Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 06/2007/QĐ-BCT ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
 • Công văn số 13721/BTC-TCT ngày 11 tháng 10 năm 2007 của BTC về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 4292/TCT-CS ngày 18 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4291/TCT-CS ngày 18 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4290/TCT-CS ngày 18 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.
 • Công văn số 4289/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 • Công văn số 4288/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc miễn giảm tiền SDĐ.
 • Công văn số 4287/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Công văn số 4286/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 4285/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế.
 • Công văn số 4282/TCT-QLN ngày 17 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế.
 • Công văn số 4271/TCT-CS ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc nghĩa vụ tài chính về diện tích đất thực tế lớn hơn so với hồ sơ trước đây.
 • Công văn số 4270/TCT-HT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc xác nhận nghĩa vụ thuế.
 • Công văn số 4269/TCT-CS ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế CQSD đất.
 • Công văn số 4268/TCT-PC ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 4267/TCT-KK ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế cho NNT và hạch toán thuế cước.
 • Công văn số 4265/TCT-CS ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 4264/TCT-KK ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc.
 • Công văn số 4262/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc ghi hoá đơn khoản giảm giá.
 • Công văn số 4261/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 4260/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc phí bảo vệ môi trường.
 • Công văn số 4259/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế
 • Công văn số 5842/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc cưỡng chế thuế.
 • Công văn số 5808/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 5807/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc nhập khẩu thuốc lá Trung Quốc qua cửa khẩu phụ.
 • Công văn số 5805/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế.
 • Công văn số 5804/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế.
 • Công văn số 5800/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 5796/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hoàn thuế với KBNN.
 • Công văn số 5593/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 10 năm 2007 về việc vướng mắc thực hiện CV 5112/TCHQ-GSQL.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 1293/QĐ-UBNNCT ngày 11 tháng 10 năm 2007 của UBNNCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ.
 • Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
 • Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.
 • Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
 • Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên.
 • Quyết định số 35/2007/QĐ-BYT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến".
 • Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03 tháng 10 năm 2007 của BCA về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 • Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
 • Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 1007 của BQP-BYT-BTC về việc hướng dẫn một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu.
 • Chỉ thị số 05/2007/CT-NHNN ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Công văn số 5895/VPCP-TH ngày 15 tháng 10 năm 2007 của VPCP về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ.
 • Công văn số 3773/LĐTBXH-LĐVL ngày 17 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 • Công văn số 3747/LĐTBXH-LĐVL ngày 15 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/ND-CP.
 • Công văn số 3655/LĐTBXH-LĐVL ngày 09 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn giải quyết chế độ với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.
 • Công văn số 1510/QLLDNN-TTLĐ ngày 11 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn đưa lao động đi làm việc ở Bru-nây.
 • Công văn số 1498/QLLDNN-TTLĐ ngày 10 tháng 10 năm 2007 của BLĐTBXH về việc đăng ký hợp đồng đưa lao động sang làm việc tại Bru-nây.
 

Thành viên trực tuyến

 • xediengiatot
 • Tùng TM
 • Đặng Thị MInh Trang
 • DINHTANGAOF
 • Thuthu2912
 • thuyhang75
 • thuongdan
 • TrangTrang11
 • Trang2112
 • daongocnam0603
 • anhlee0303
 • pink94
 • toilaaithe
 • Huyền Mia
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • Serin.miumiu
 • quynhchi10
 • duongbff
 • Nganle.2004
 • mayhutnhot
 • nmppyd
 • Đào Thị Hoàng Thi
Xem nhiều