Effective Date Of Interest

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EFFECTIVE DATE OF INTEREST is the market rate at time of a debt issue.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều