Intersegment Revenue

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INTERSEGMENT REVENUE is revenue generated within a segment; whether it be a business or geographical segment.
 

Thành viên trực tuyến

 • Kubinlun
 • daongocnam0603
 • Susan Luu
 • ngatuduong95
 • NgocChildonyou
 • Athu0605
 • thuongdan
 • xediengiatot
 • TinhLe 123
 • Phong Quay Dy

Xem nhiều