Lãi tiến gửi tại NH

  • Thread starter lacnhi
  • Ngày gửi
L

lacnhi

Sơ cấp
24/8/07
2
0
0
TPHCM
#1
Cho mình hỏi nghiệp vụ sau né. Trường hợp công ty phát sinh lãi tiền gửi tại NH nhưng toàn bộ tiền gửi này lả của nhà đầu tư nhưng đứng tên công ty chứng khoán để tiến hành TTBT thì khi phát sinh lãi tiền gửi đó được ghi nhận thế nào và NH phân bổ lãi thế nào cho nhà đầu tư, công ty chứng khoán hạch toán ra sao khi phân bổ lãi đó. TH này NH quản lý hộ tài khoản tiền gửi cho nhà đầu tư.
Lãi tiền gửi của các tài khoản dùng để thanh toán bù trừ với TTGDCK thì hạch toán như thế nào vì thực chất khoản tiền lãi phát sinh tk này vẫn là của nhà đầu tư
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều