In The Black

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1519 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
IN THE BLACK means making money; the opposite of "in the red."
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
- (Một bảng cân đối, quyết toán) có số dư dương;
- Lãi;
- Bút toán đen

(ngược nghĩa với "in the red.")
 

Thành viên trực tuyến

  • lacquan1
  • Nhung Nguyễn Hồng 987

Xem nhiều

TEXT LINK