In The Red

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
IN THE RED means losing money; the opposite of "in the black."
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
(Một bảng cân đối, quyết toán) có số dư âm;
- Lỗ;
- Bút toán đỏ

(ngược nghĩa với "in the black")
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.Xem nhiều