Intracompany

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
INTRACOMPANY means occurring within or taking place between branches or employees of a company.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
NỘI BỘ CÔNG TY là diễn ra, xảy ra trong phạm vi hoặc giữa các chi nhánh hoặc người lao động của một công ty.
 

Thành viên trực tuyến

  • huyenthy22
  • daongocnam0603
Xem nhiều