Intracompany

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INTRACOMPANY means occurring within or taking place between branches or employees of a company.
 
N

newworld

Thành viên sơ cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
NỘI BỘ CÔNG TY là diễn ra, xảy ra trong phạm vi hoặc giữa các chi nhánh hoặc người lao động của một công ty.
 

Thành viên trực tuyến

 • hoaithuong140901
 • homeclassic3
 • Kimchi Nguyễn
 • seocuulong
 • daongocnam0603
 • ASIMVN
 • Nguyen Thi My Dung 1
 • Huyền Mia
 • wanbixla
 • phamtuan3850
 • Dungvan76.nd
 • HOA DON DIEN TU VI NA
 • thietkenha6789
 • HD192
 • anhlee0303
 • hothidiep
 • thuongdan

Xem nhiều