Intracompany

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INTRACOMPANY means occurring within or taking place between branches or employees of a company.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
NỘI BỘ CÔNG TY là diễn ra, xảy ra trong phạm vi hoặc giữa các chi nhánh hoặc người lao động của một công ty.
 

Thành viên trực tuyến

  • tuankien
  • GMMH
  • vykhanh123
  • block điều hòa

Xem nhiều