Intracompany

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INTRACOMPANY means occurring within or taking place between branches or employees of a company.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
NỘI BỘ CÔNG TY là diễn ra, xảy ra trong phạm vi hoặc giữa các chi nhánh hoặc người lao động của một công ty.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều