Inventory Loan

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INVENTORY LOAN is loan that is extended based upon the, usually, discounted / factored value of a business' inventory
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
436
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
434
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
380
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
291
T
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều