Account Group

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNT GROUP, in accounting, is a designation of a group of accounts of like type (for example: accounts receivable and fixed assets).
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
439
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
436
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
W
Trả lời
0
Lượt xem
17K
W
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều