Doanh thu được trã bằng hàng hoá bán lại số tiền thu được thấp hơn DT

  • Thread starter hoanghungkt
  • Ngày gửi
H

hoanghungkt

Thành viên sơ cấp
14/10/05
1
0
1
42
Quang Binh
#1
Công ty minh co khoản nợ khó đòi nay đòi được và được trã bằng hàng hoá, khi lấy hàng về bán lại thu được tiền nhưng thấp hơn doanh thu (do giá bán giảm) hạch toán khoản chênh lệch đó như thế nào cho hợp lý. nhơ sự giúp đở của các Accountant :bigok:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều