Accounting

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTING is primarily a system of measurement and reporting of economic events based upon the accounting equation for the purpose of decision making. Generally, when someone says "accounting" they are referring to the department, activity or individuals involved in the application of the accounting equation.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING:tính toán, hạch toán, kế toán, công việc kế toán, nghiệp vụ kế toán

Về cơ bản, KẾ TOÁN là một hệ thống đo lường và lập báo cáo về các sự kiện kinh tế dựa vào phương trình kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Nhìn chung, khi nói đến "kế toán" người ta thường ám chỉ phòng kế toán, hoạt động kế toán hoặc các cá nhân tham gia vào việc vận dụng phương trình kế toán.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA