Accounting Concepts

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTING CONCEPTS are the assumptions underlying the preparation of financial statements, i.e., the basic assumptions of going concern, accruals, consistency and prudence.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING CONCEPTS: CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN, CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

CÁC KHÁI NIỆM KẾ TOÁN là các giả thuyết/ nguyên tắc làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính, bao gồm những giả thuyết/ nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc doanh nghiệp hoạt động liên tục, nguyên tắc phát sinh, nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc thận trọng.
 

Thành viên trực tuyến

  • thienan2001
  • seocuulong
  • doanmai2509
  • neymasport
  • tranhangpc

Xem nhiều