Accounting Event

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTING EVENT is when the assets and liabilities of a business increase/decrease or when there are changes in owner's equity.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING EVENT: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi.
 

Similar threads

Tâm An - KTQT
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
383
Điểm tin
Tâm An - KTQT
Tâm An - KTQT
Tâm An - KTQT
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
438
Điểm tin
Tâm An - KTQT
Tâm An - KTQT
W
Trả lời
0
Lượt xem
18K
W
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều