Accounting Event

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCOUNTING EVENT is when the assets and liabilities of a business increase/decrease or when there are changes in owner's equity.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING EVENT: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi.
 

Thành viên trực tuyến

  • Phần mềm FAST
  • hoangphuoc12
  • Triple A Solution
  • máy nén..
  • locvungtdv

Xem nhiều