Accounting Event

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTING EVENT is when the assets and liabilities of a business increase/decrease or when there are changes in owner's equity.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING EVENT: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều