Emc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EMC (EXPORT MANAGEMENT COMPANY) is a private company that serves as the export agent for manufacturers, being paid by commission or retainer. Merchandise is not normally purchased by the EMC.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EMC (EXPORT MANAGEMENT COMPANY): CÔNG TY QUẢN LÝ XUẤT KHẨU

Là một công ty tư nhân, giữ vai trò đại lý xuất khẩu cho các nhà sản xuất, được thanh toán (cho dịch vụ cung cấp) bằng hoa hồng hoặc bằng tiền giữ lại. Thông thường, công ty quản lý xuất khẩu không thực hiện việc mua bán hàng hoá trực tiếp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA