Emc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
EMC (EXPORT MANAGEMENT COMPANY) is a private company that serves as the export agent for manufacturers, being paid by commission or retainer. Merchandise is not normally purchased by the EMC.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EMC (EXPORT MANAGEMENT COMPANY): CÔNG TY QUẢN LÝ XUẤT KHẨU

Là một công ty tư nhân, giữ vai trò đại lý xuất khẩu cho các nhà sản xuất, được thanh toán (cho dịch vụ cung cấp) bằng hoa hồng hoặc bằng tiền giữ lại. Thông thường, công ty quản lý xuất khẩu không thực hiện việc mua bán hàng hoá trực tiếp.
 

BQT trực tuyến

  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • Hien

TEXT LINK

Xem nhiều