Accounting Ratio

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTING RATIO is the result of dividing one financial statement item by another. Ratios help analysts interpret financial statements by focusing on specific relationships.
 
Trang tin Webketoan
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCOUNTING RATIO: TỶ SỐ KẾ TOÁN

TỶ SỐ KẾ TOÁN là tương quan giữa các khoản mục trong một báo cáo tài chính. Tỷ số kế toán giúp các nhà phân tích hiểu các báo cáo tài chính qua việc tập trung vào các quan hệ cụ thể.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
50
Hà Nội
www.asx.com.au
ACCOUNTING RATIO is the result of dividing one financial statement item by another. Ratios help analysts interpret financial statements by focusing on specific relationships.

Tiếng Việt :
Tỷ số kế toán : Tỷ số kế toán là kết quả của việc chia hai chỉ tiêu báo cáo tài chính (Chỉ tiêu kế toán) cho nhau. Các tỷ số kế toán giúp các nhà phân tích hiểu các báo cáo tài chính qua việc tập trung vào các mối quan hệ cụ thể.
Webketoan Zalo OA
 
quickquickslow

quickquickslow

Trung cấp
21/8/04
175
3
18
Farfaraway
www.amazone.com
Chỉ số hay tỷ số? Nếu theo thống kê, thì cái này là chỉ sổ? Nếu theo tài chính thì người ta thường nói là sử dụng các chỉ số tài chính kế toán để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Trường hợp này gọi đó là các chỉ số - mặc dù nghĩa của Ratio/s thì đúng là tỷ số.
 

Xem nhiều