Accounts Payable (ap)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
ACCOUNTS PAYABLE (AP) are trade accounts of businesses representing obligations to pay for goods and services received.
 

Thành viên trực tuyến

  • giadoants
  • daongocnam0603

Xem nhiều