Accounts Receivable

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTS RECEIVABLE is a current asset representing money due for services performed or merchandise sold on credit.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Accounts receivable: Phải thu của khách hàng
Phải thu của khách hàng là một tài sản lưu động phản ánh số tiền doanh nghiệp còn phải thu của khách hàng sau đã khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều