Accounts Receivable Ledger

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

3981 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCOUNTS RECEIVABLE LEDGER is the bookkeeping ledger in which all accounts for which cash assets owed to an organization is maintained.
 
H

hahung2111

Sơ cấp
30/8/07
1
0
1
38
Ha noi
"Sổ cái các khoản phải thu": Là loại sổ cái mở cho các tài khoản phải thu: 131, 138.
Tai khoan 131: Receivable from customer
Tai khoan 138: Othe Receivable Accounts
 

Thành viên trực tuyến

  • minhly0309

Xem nhiều

TEXT LINK