Accounts Receivable Turnover

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCOUNTS RECEIVABLE TURNOVER is the ratio of net credit sales to average accounts receivable, which is a measure of how quickly customers pay their bills.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
477
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
485
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
359
T
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều