Accrual

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCRUAL is the recognition of revenue when earned or expenses when incurred regardless of when cash is received or disbursed.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều