Accrual

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
ACCRUAL is the recognition of revenue when earned or expenses when incurred regardless of when cash is received or disbursed.
 
N

newworld

Thành viên sơ cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp
 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • huyềnks
 • Nguyên Elly
 • legrandvn
 • Rua Diu Dang
 • truonggiang2768
 • Lặng Yên
 • camhoat
 • hoacotu0792
 • Quốc Đạt
 • Trâm NTN
 • auyeuch
 • Tiêuls92
 • leductung1610
 • foggy1189

Xem nhiều