Accrual

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1785 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCRUAL is the recognition of revenue when earned or expenses when incurred regardless of when cash is received or disbursed.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi.
 

Thành viên trực tuyến

  • aduy1992

Xem nhiều

TEXT LINK