Mỗi tuần một chuyên đề

Accrual Basis Of Accounting

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING is wherein revenue and expenses are recorded in the period in which they are earned or incurred regardless of whether cash is received or disbursed in that period. This is the accounting basis that generally is required to be used in order to conform to generally accepted accounting principles (GAAP) in preparing financial statements for external users.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING = Kế toán trên cơ sở phát sinh

Kế toán trên cơ sở phát sinh là một phương pháp kế toán ghi chép thu nhập và chi phí trong một thời kỳ trên cơ sở tất cả các khoản thu và chi phát sinh trong kỳ đó không phân biệt đã thực thu, thực chi hay chưa. Nhìn chung, cơ sở kế toán này thường bắt buộc áp dụng khi lập báo cáo tài chính cho người ngoài doanh nghiệp để phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAPP).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA