ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
KHÁI NIỆM PHÁT SINH xem KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÁT SINH.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều