ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
KHÁI NIỆM PHÁT SINH xem KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÁT SINH.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều