Inventory Shrink

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INVENTORY SHRINK, as used in retail, is reduction in physical inventory caused primarily by shoplifting and employee theft.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
HAO HỤT HÀNG TỒN KHO, một thuật ngữ trong bán lẻ, là sự giảm hàng tồn kho hiện vật (thực tế) chủ yếu do kẻ trộm chuyên nghiệp hoặc nhân viên đánh cắp.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều