Chuyển nhượng cổ phần trong công ty CP 100% vốn đầu tư nước ngoài?

  • Thread starter huong_trading
  • Ngày gửi
H

huong_trading

Sơ cấp
28/7/06
49
0
0
Vinh Phuc
#1
Là Công ty CP 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập khoảng gần 1 năm. Nay 1 cổ đông người nước ngoài muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho một cá nhân người Việt Nam. Việc chuyển nhượng này cần những thủ tục gi( người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng, hội đồng quản trị?) Văn bản nào quy định? Mẫu biểu ra sao? Mong anh chi tư vấn giúp. Em đang rất cần. Cảm ơn anh chi!
 
H

hymalaya

Thành viên thân thiết
30/11/05
36
0
6
Hanoi
#2
Bạn phải nói rõ công ty được thành lập theo luật nào (đầu tư nước ngoài, luật doanh nghiệp 2005) thì mới xác định được thủ tục cần làm.
 
hồngtrường

hồngtrường

Cao cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#3
Điều 77. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Trích luật doanh nghiệp 2005

Trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc người khác không phải cổ đông sáng lập quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp

Bước 1:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi công ty gửi thông báo (theo mẫu) đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có các tài liệu sau:
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập.
- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
- Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2:

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Ngoài ra bạn tham khảo chi tiết trong luật doanh nghiệp 2005.
Bạn tham khảo thử hai mẫu biên bản này nhá
Thân
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

  • Giahanpv
  • lilpianovn
  • thapsangniemtin
Xem nhiều