Entity Assumption

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ENTITY ASSUMPTION is the assumption that financial statements are prepared for an entity that is separate and distinct from its owners.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ENTITY ASSUMPTION: GIẢ THUYẾT THỰC THỂ

Là giả thuyết cho rằng các báo cáo tài chính được lập cho một thực thể hoàn toàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào các chủ sở hữu.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều