Entity Concept

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ENTITY CONCEPT is the concept that financial accounting and reporting relates only to the activities of a specific business entity and not to the activities of the owners of that entity.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
ENTITY CONCEPT: KHÁI NIỆM THỰC THỂ

Là khái niệm cho rằng báo cáo và kế toán tài chính chỉ liên quan đến các hoạt động của một thực thể kinh doanh cụ thể, chứ không liên quan đến các hoạt động của chủ sở hữu thực thể đó.
 

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
430
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
432
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
373
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
287
T
W
Trả lời
0
Lượt xem
17K
W
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều