Có viết hóa đơn GTGT khi xuất vật tư bảo hành không?

  • Thread starter TinhNguoi
  • Ngày gửi
T

TinhNguoi

Sơ cấp
3/6/06
27
0
0
Ha noi
#1
Chào các Bác

Các bác cho em hỏi khi xuất vật tư để bảo hành thiết bị thì có phải Viết hóa đơn GTGT hay không?

Nếu phải Viết thì viết như thế nào? và nó được qui định ở văn bản nào?

Hay trong trường hợp xuất bảo hành không cần phải viết Hóa đơn GTGT mà chỉ cần các chứng từ sau:

1.Phiếu xuất kho
2. Biên bản bàn giao giữa nhà cung cấp và khách hàng các linh kiện bảo hành được ký bởi người có thẩm quyền xác nhận việc thay thế linh kiện có chỉ rõ số hợp đồng mà nó còn thời hạn phải bảo hành

và trong trường hợp này các linh kiện bảo hành có Hóa đơn GTGT đầu vào thì có được khấu trừ không?

Mong nhận trao đổi của các bác

Thân
TinhNguoi
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Thành viên thân thiết
5/4/07
180
0
0
34
vĩnh phúc
#2
THeo mình khi xuất vật tư để bảo hành thì không biết hóa đơn GTGT. Ngoài 2 chứng từ trên thì cần thêm phiều đánh giá chất lượng hiện tại của vật tư đem đi bảo hành nữa.
Nếu bạn phải chịu chi phí của các linh kiện bảo hành có hóa đơn GTGT đầu vào thì bạn có thể được khấu trừ tiền thuế nếu bạn làm đúng và đủ thủ tục.
Thân!!!^_^
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#3
Xuất hóa đơn hàng bảo hành

Số: 2156 /TCT-PCCS
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Đồng Nai
Trả lời công văn số 874/CV-TTHT ngày 08/5/2007 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai về hoá đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì việc sử dụng hoá đơn chứng từ đối với trường hợp Công ty xuất sản phẩm, hàng hàng hoá để bảo hành sản phẩm được xử lý như sau:


1. Trường hợp Công ty có dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm có thu tiền của khách hàng thì dịch vụ sửa chữa bảo hành áp dụng thuế suất GTGT 10%(theo quy định tại khoản 3.27, Điểm 3, Mục II Phần B thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007).

2. Trường hợp Công ty đổi lại sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng để bảo hành miễn phí cho khách hàng theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành(còn thời hạn bảo hành) đã ghi trong hợp đồng bằng văn bản phù hợp theo quy định của pháp luật thì phải lập lại hoá đơn theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, Mục IV Phần B thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007).

3. Trường hợp thay thế các bộ phận trong 1 sản phẩm hàng hoá (là linh kiện, phụ tùng),đổi lại sản phẩm, háng hoá để bảo hành miễn phí cho khách hàng theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành(còn thời hạn bảo hành) đã ghi trong phiếu bảo hành kèm theo hoá đơn bán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hoá đơn bán hàng phù hợp theo quy định của pháp luật; Công ty sử dụng phiếu suất kho kèm theo hợp đồng mua bán, phiếu bảo hành và biên bản bàn giao nhận bảo hành có ký nhận hai bên mua và bán hàng hoá làm chứng từ hạch toán chi phí, trên phiếu bảo hành có đủ của chỉ tiêu cơ bản: tên, địa chỉ người nhận bảo hành, bảo hành cho hàng hoá tại hoá đơn số, ký hiệu.

4. Trường hợp Công ty bảo hành sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành(còn thời hạn bảo hành) đã ghi trong hợp đồng bằng văn bản phù hợp theo quy định của pháp luật phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì phải lập lại hoá đơn điều chỉnh mức giá theo hướng dẫn tại Điểm 5.9, Mục IV Phần B thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007).


Tổng cục Thuế thông báo để biết Cục thuế Tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.
 
T

TinhNguoi

Sơ cấp
3/6/06
27
0
0
Ha noi
#4
Cảm ơn

Cảm ơn Bác OldNTV đã chỉ cho văn bản

Thân
TinhNguoi
 

Thành viên trực tuyến

  • nino210
  • daongocnam0603
Xem nhiều