Inventory Shrinkage

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
INVENTORY SHRINKAGE is a reduction in the physical amount of inventory that is not easily explainable. The most common cause of shrinkage is theft.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều